Bli med på turene

Kan du/dere tenke deg/dere å være med oss når vi reiser rundt i landet med Velkommen Hjem? Vi trenger folk til ulike praktiske oppgaver som har å
gjøre med teltet eller de aktuelle lokalene gjennom uken og helgen vi gjester et sted. Det er mat og popkornservering, hoppeslottvakter, rydding og søppeljobber, opp- og nedrig av telt og hoppeslott og teknisk utstyr, nattevakter, godhetsoppgaver for lokalbefolkningen og mere til.

Vi trenger også folk til å leke med barna som kommer og samtale med mennesker samt å være med i bønn under arrangementet.

Arrangementene legges gjerne til tiden rett etter skolestart i august og ut oktober, eller tiden mellom påske og 17. mai.

Følg med på «kommende arrangementer» her på siden å se hvor vi etter hvert skal reise. Bor du i nærheten av et sted vi skal arrangere Velkommen Hjem, eller vil du, din familie eller en gruppe fra din kirke være med oss på reise, så er dere hjertelig velkommen! Dere må selv dekke reiseutgifter og noen ganger må dere også dekke utgifter ved oppholdet selv.

NB! Alle medarbeidere må ha politiattest.

Ta gjerne kontakt med Viggo Klausen på mail om du/dere kan tenke deg/dere å være med på tur!