Til arrangører

 

Video fra Velkommen Hjem i Åseral høsten 2019. Åseral er en bygd med 900 innbyggere og to aktive menigheter. 120 av innbyggerne møtte opp på lørdagsarrangementet.

 

Visjonen bak Velkommen Hjem

Velkommen hjem er et evangeliseringsredskap som har familier som målgruppe. Først og fremst ønsker vi å nå familier som til vanlig ikke går i kirken eller som ikke utøver en praktisk tro på Jesus og Bibelen i hverdagen. Modellen er skreddersydd for felleskristent samarbeid på småsteder og mindre byer og bydeler i Norge. Særlig ønsker vi å besøke steder som har små kristne miljøer fra før av. 

Spennende familieforestillinger!

I løpet av arrangementshelgen har vi 3 til 4 familieforestillinger i teltet. Det er to på lørdagen og en til to på søndagen. Under forestillingene pauser vi all servering og aktiviteter og samler alle besøkende i teltet foran scenen og andre sitteplasser i teltet. Forestillingene varer i ca. 50 min.

Gode konferansierer med paljettjakker og artige hatter leder oss gjennom forestillingene som består av en del leker og konkurranser med fine premier, og kreativ og personlig presentasjon av hvorfor vi arrangerer Velkommen Hjem: at vi skal ha det skikkelig gøy sammen i noen dager uten at det koster noe - og at vi ønsker å skryte av vår beste venn Jesus og få noen praktiske eksempler på hvordan det kan være å ha han boende hjemme hos oss.

Det er spennende bibeldrama med korte sentrale Jesus-historier. Det er korte filmer som forteller historier om vanlige familier som har invitert Jesus hjem. Det er lokale innslag fra de kirkene som arrangerer Velkommen Hjem. Det kan være kor, band, teater, historier mm. Viggo Klausen formidler kreativt og spennende om sentrale og Jesus-fokuserte fortellinger, og det avsluttes med utfordringen om å invitere Jesus hjem og en demonstrasjon av brosjyren «Jesus, velkommen hjem til oss».

I tillegg blir lokale kontakter for oppfølging presentert. Under den første forestillingen hver dag deles det ut lodd til alle som vil ha og i slutten av andre forestilling har vi en stor tombola med skikkelige fine premier til vinnerne.    

Økumenisk samarbeid

Velkommen Hjem er en selvstendig forening med et eget styre og egen økonomi. Det vil si at vi kommer til lokale arrangører som en frittstående forening som samarbeider med alle kristne lag, foreninger og kirkesamfunn. Det er en stor fordel at så mange som mulig av de lokale kirker og foreninger går sammen om arrangementet for å nå ut så bredt som mulig.  

Kom i gang

Når en by eller et lokalt tettsted ønsker å arrangere Velkommen Hjem kommer vi først og møter en lokal arbeidsgruppe som også bør være en økumenisk sammensatt gruppe. Dette skjer i god tid før arrangementet avholdes. Da vil vi hjelpe til med å sette i gang prosessen og de praktiske forberedelsene. 

Mye lek og koselige samtaler!

Aksjonsuken

Vi kommer så til avtalt aksjonstid og har hele aksjonen. Vi blir ca. en uke på stedet. Vi setter opp teltet vårt, samt hoppeslott og andre leker, på et sentralt sted i bygden eller bydelen. Vi, det er Viggo Klausen, Katharina Klausen, bønneleder Liv Svanhild Grøneng og teknisk medarbeider fra KLS (Klippen Lydsystemer). Ser vi at vi kan trenge flere medarbeidere vil vi kunne jobbe med det i forkant. Folk fra lokalmenigheter andre steder som ønsker å være med og hjelpe til, samt team fra Ungdom I Oppdrag, er mulige løsninger på dette.

Gjennom uken jobber vi med å knytte relasjoner til barn og familier på stedet gjennom arrangementer i teltet og skolebesøk m.m. I helgen arrangerer vi flere familieforestillinger i teltet og serverer enkel mat og drikke. Målet er å samle familier og å presentere Jesus og de helt sentrale delene av evangeliet. Og endelig utfordre de fremmøtte familiene til å invitere Jesus til å bo hjemme hos dem. Derfor har vi kalt dette arbeidet «Velkommen Hjem!» 

Hva har vi med – hva står de lokale arrangørene for?

Velkommen Hjem stiller med telt og alt teknisk utstyr som scene, lyd, lys og skjerm. Vi har også med oss flere hoppeslott og store leker samt at vi står for transport av alt dette. Vi har også med oss en egen tekniker fra Klippen Lydsystemer. 

Det vi trenger lokalt er en strømavtale og teltplassavtale med lokal grunneier. Vi trenger også hjelp til å skaffe innmaten i teltet som kan være benker foran scenen, noen sofagrupper, serveringsbord og småbord og stoler. Det er også plass inne i teltet til en lekekrok for småbarn med f.eks. et lite hoppeslott og egnede leker. Det er en stor fordel om underlaget i teltet er gress. Om det er behov for en teltvarmer ønsker vi å leie det lokalt. For å sette opp og ta ned teltet (som er 15x25 meter) trengs 20 mann og en traktor med gaffel. Det er også viktig med en gruppe på 10 til 15 personer som kan hjelpe til med å rigge opp og rigge ned inventaret i teltet. Det tar 4 til 5 timer å rigge opp og ca. tre timer å rigge ned. Mere detaljer om dette og standardiserte arbeidssystemer for alt det praktiske kommer vi med når vi møter den lokale arbeidsgruppen i forkant av arrangementet.

Oppfølging etter aksjonsuken

I etterkant kan vi tilby oppfølging ved å komme på nye besøk, hjelpe til med å starte opp med Alle Sammen-gudstjenester (familiegudstjenester), søndagsskole eller lignende arbeid. Vi kommer også gjerne tilbake med en ny og full aksjon på steder vi har aksjonert tidligere. Det er også viktig at de lokale arrangørene tenker ut mulige oppfølgingstiltak og har noen kristne par eller familier som er villig til å bruke tid på å følge opp en eller flere søkende familier etter aksjonen er ferdig.

Nettsiden velkommenhjem.org (som vi presenterer i familieforestillingene) og Brosjyren «Jesus, velkommen hjem til oss» med navn og nummer til lokale oppfølgere på baksiden (som vi deler ut i teltet + som ligger på nettstedet) er også konkrete hjelpemidler til oppfølging. 

Økonomi

Lokalt blir den enkelte arrangørmenighet enige om hvor mye økonomi de vil og kan legge ned i arrangementet. Her er det ingen føringer fra oss. Men det er en ting som er viktig for oss, og det er at vi ikke ønsker å snakke om- eller samle inn penger under samlingene i teltet. Vi ønsker også at all servering og lek der skal være gratis for brukerne. Det som evnt gjenstår på utgiftene, etter at arrangørmenighetene er blitt enige om hvor mye de kan bidra med, står foreningen Velkommen Hjem helt og holdent ansvarlig for.  

velkommenhjem.org

Velkommen hjem har et nettsted som heter velkommenhjem.org. Dette er først og fremst et nettsted for oppfølging av familiene vi har hatt på besøk i teltet. Men det er selvfølgelig også et nettsted for arrangørene der dere kan se bilder og film fra tidligere arrangementer m.m. og danne dere et mer visuelt bilde av hva Velkommen Hjem er.