fasekortene

Kan jeg gi troen videre til mine barn?

Last ned fasekortene her

Kan jeg gi troen på Jesus og Gud videre til mine barn og familie?

Gi troen videre

Mange tenker at de gjerne skulle gitt en tro på Jesus og Bibelen videre til sine barn. Men så tenker dessverre alt for mange at sin egen tro er så liten og svak, eller; har jeg egentlig en tro… kanskje noe jeg vil kalle en barnetro? Da må du ikke glemme at Jesus selv sa til de voksne at de måtte bli som barn om de skulle se eller gripe noe av det som kommer fra Gud og Jesus (Matteus evangeliet kapittel 18. versene 1 – 5). Et barn lener seg fort med tillit til de voksne. Jeg tenker at en barnetro er nettopp slik; den er tillitsfull selv om den ikke skjønner alt. Den tror at Gud er en god Far som man kan lene seg til. Det er jo ikke jeg som skal bære troen, eller Gud – Det er Gud og troen som skal bære meg! Hva må da være stor og sterk; troen eller Gud? Se ikke ned på din barnetro og vær ikke redd for din tvil eller beskjeden på grunn av den! Jesus synes barnetroen din er mer enn bra nok! Og tro ikke at noen andre enn du er bedre til å gi denne troen videre til dine barn og familie! Du er den beste og du er den viktigste nettopp fordi du er dine barns næreste og tryggeste relasjon!

En liten hjelp i den flotte oppgaven det er å gi troen videre er disse fasekortene som du finner på denne linken (Du har gratis tilgang på kortene på nettstedet og de kan også bestilles som papirfoldere). Her får du noen enkle tips til hvordan du kan benytte hverdagene og tidspunktene på dagen som oppstår til å gi noe av din tro videre til barna dine. Hvert kort tar for seg en liten fase av oppveksten og setter deg på sporet av hva som er høyaktuelt akkurat i denne fasen som barna, ungdommene eller barnebarna dine er i akkurat nå. Dette er ingen fasit, men en nøkkel til å komme i gang.

I Bibelen står det at gylne anledninger for å gi troen videre er når du står opp, når du legger deg, når du sitter hjemme og når du går på veien (5. Mosebok kapittel 6. versene 5 – 7). Ser du, det står ingen ting om spesialsydde arrangementer for barn og unge i en kirke, i et bedehus eller i et telt for den saks skyld. Her står det kun om hverdagen og hjemmet. Kirken og bedehuset er storfamilien der du kan få støtte og hjelp til å være på hovedarenaen, som er ditt eget hjem. Du er god nok og Jesus har lovet å hjelpe deg med denne oppgaven- bare du vil. Han gir deg Den Hellige Ånds hjelp akkurat når du trenger det (NB! Hans hjelp er også gratis og ikke en belønning for et prikkfritt liv). Alle vi foreldre som ønsker å gi troen videre til neste generasjon føler oss små for oppgaven, men vi står ikke alene; Jesus er med og storfamilien; kirken, menigheten er med. Stå på og lykke til!

Ta kontakt med oss eller noen andre du har tillit til hvis du trenger hjelp, tips, litteratur, forbønn eller andre ting. Du er ikke alene : )  

Last ned fasekortene